Nederlands | العربية
zaterdag 21 april 2018 السبت 05 شعبان 1439

Laatst toegevoegde artikelen


Liefde omwille van Allaah تعالى - Shaykh Ibn Al-'Oethaimeen رحمه الله

Geplaatst maandag 15 februari 2016 00:00


Liefde omwille van Allaah تعالى


As-Shaykh Ibn Al-‘Oethaimeen رحمه الله heeft gezegd:"“Diegene die van elkaar houden omwille van Allaah. Hun liefde voor elkaar omwille van Allaah zal niet breken door wereldse zaken. En de liefde voor elkaar zal niet van hun gescheiden worden enkel en alleen door de dood. En ook al begaat de ene tegen de andere een misstap of komt hij tekort in zijn rechten, daar geven ze geen belangstelling aan.”

Bron: Uitleg Riyaad As-Saalihien ( 26/3)

 

Wat is de regelgeving omtrent het gebed (verrichten) in een moskee waar een graf (aanwezig) is? Imaam 'Abdel 'Aziez bin Baaz

Geplaatst maandag 08 februari 2016 00:00


Imaam 'Abdel 'Aziez bin Baaz رحمه الله

Wat is de regelgeving omtrent het gebed (verrichten) in een moskee waar een graf (aanwezig) is. En waarom bevindt dan de graf van de boodschapper صلى الله عليه وسلم zich in zijn moskee?
Het gebed in een moskee waar een graf aanwezig is niet gepast en niet toegestaan. Het is niet toegestaan (om iemand) te begraven in moskeeën. Deze handeling behoort tot de daden van de joden en christenen. En de Boodschapper صلى الله عليه وسلم heeft hun vervloek vanwege deze handeling en zegt:
"Moge Allaah de joden en de christenen vervloeken, ze hebben de graven van hun profeten als gebedsplaatsen gemaakt. "{Saheeh Boukhari}


Het is een verplichting voor ahlu islaam (moslims) dat ze gewaarschuwd zijn om hun te imiteren en dat zij hun graven buiten de moskeeën houden op een specifieke begraafplaats

En wat betreft de moskee is het niet toegestaan om daar (iemand) te begraven. Men dient niet te bidden in een moskee waar er graven aanwezig zijn. Want de aanwezigheid van graven in de moskee leidt naar Shirk1 en leidt naar het aanroepen en toevlucht zoeken van iets anders dan Allaah ta'ala. Het is niet toegestaan voor de moslims (iemand) te begraven in de moskee, maar het is voor de moslims een verplichting om hun doden buiten de moskee te begraven op een specifieke begraafplaats, zoals de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ heeft gedaan. Hij صلى الله عليه وسلم begroef ( De Metgezellen ) in Al-Baqie'2 en de martelaren op de plek waar ze zijn gesneuveld (veldslag) Al-Ouhoud.

En wat betreft zijn graf صلى الله عليه وسلم . Het bevindt zich in zijn huis en niet in de moskee. De metgezellen hebben hem in het huis van 'Aisha رضي الله عنها begraven uit angst dat indien ze hem in al-baqie' zouden begraven dat (de mensen) in hem zouden overdrijven


Ze begroeven hem in zijn huis uit angst dat er overdrijving zal plaats vinden en dat zijn graf genomen zal word als een gebedsplaats. Dus hij صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ werd begraven in zijn huis. En toen de uitbreiding van de moskee plaatsvond, is de huis eraan toegevoegd.


Toen Walied bin 'Abdul-Malik , de leider der gelovigen in de eerste eeuw na de emigratie, de moskee heeft uitgebreid en de kamer van de profeet صلى الله عليه وسلم en ook de kamer van 'Aaisha رضي الله عنها in de moskee heeft toegevoegd, hebben de geleerden van zijn tijd hem geadviseerd om het niet te verrichten. Maar hij zag daar geen schade in voor de toevoeging omdat hij صلى الله عليه وسلم in zijn huis werd begraven en de uitbreiding (van de moskee) noodzakelijk was

En hij heeft een fout begaan voor deze daad. Moge Allaah ons, hem en alle moslims vergeven.

In ieder geval, werd hij صلى الله عليه وسلم begraven in zijn huis en niet in de moskee. De huis werd eraan toegevoegd.

Hij bevindt zich nu in zijn huis en niet in de moskee. En het is niet toegestaan om het als bewijs te gebruiken en te zeggen dat hij begraven is in de moskee.

Het graf van de profeet صلى الله عليه وسلم bevindt zich in zijn huis, maar de kamers werden aan de moskee toegevoegd omwille van de uitbreiding (van de moskee). Dus het is een verplichting voor de moslims dat ze gewaarschuwd zijn omtrent de graven in de moskee.

Ze dienen de bevel van de boodschapper صلى الله عليه وسلم in acht te nemen omtrent dit.

Hij صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:


"Moge Allaah de joden en de christenen vervloeken, ze hebben de graven van hun profeten als gebedsplaatsen gemaakt." {Saheeh Boukhari}

Er mag niet begraven worden in de moskeeën. De begraafplaatsen behoren buiten de moskeeën te zijn. De moskeeën is een plek voor het gebed, voor aanbiddingen, voor het reciteren (van de Quraan) . Er dienen dus daar geen graven aanwezig te zijn.

bron:http://www.binbaz.org.sa/node/10221

 

Diegene die niet houdt van Allaah en Zijn boodschapper

Geplaatst zaterdag 07 maart 2015 06:00


Diegene die niet van Allaah en Zijn boodschapper houdt, is een ongelovige.
En elke gelovige -ook al is hij een zondaar- bezit een fundament in zich dat hij van Allaah en Zijn boodschapper houdt.
En als hij in koefr of shirk is gevallen, zoals het uitschelden van Allaah en Zijn boodschapper of de Islaam, dan houdt daarmee de liefde voor Allaah en Zijn boodschapper op.

Indien er een fundament van Imaan aanwezig is, dan is het noodzakelijk dat het gepaard moet zijn met het fundament van liefde voor Allaah en Zijn boodschapper.
Diegene die handelt met ribaa of verkwist het geld van een wees of handelt met steekpenningen of valt zijn buren lastig of verbreekt zijn familiebanden zonder dat hij al deze zaken als toegestaan verklaard, dan heeft hij voorrang gegeven aan de liefde voor de zonde boven de liefde voor Allaah en Zijn boodschapper. Maar hij bezit nog een fundament van liefde voor Allaah en Zijn boodschapper.
Dan is hij in deze geval een zondaar en is zijn Imaan dalend en zwak.
Maar als hij ribaa (rente), alcohol en het ongehoorzaamheid tegenover de ouders als toegestaan verklaard, dan is hij een ongelovige met de consensus van de moslims(geleerden). Omdat hij Allaah en Zijn boodschapper verloochent. En dat hij ontkent wat vrij hoofdzakelijk gekend is in de religie.

Van het boek: Min7atoe l-Maliki l-Djaliel sharh sahieh Mohammed ibn Ismail - Deel 1, pag. 92
Geschreven door: Shaykh Abdel Aziez Ar-Raadjihie hafidahoeLlaah

 

Weerlegging op de afgedwaalde sekte ISIS

Geplaatst zondag 17 augustus 2014 17:10


"Alle lof zij aan Allâh, en as-salâh en as-Salâm zij met de Boodschapper van Allâh. Vervolgens:

Allâh ta3âlâ zei: {{ En neem het niet op voor degenen die zichzelf bedriegen (door zonden te plegen). }}¹

En daartoe (i.e. tot degenen die zichzelf bedriegen) behoren alle innoveerders zoals de Rawâfid en de Khawârij zoals ISIS en al-Qâ3idah en andere dan hen. Het opnemen voor hen en het argumenteren voor hen is namelijk dwaling en men dient niet blij te zijn met de aanwezigheid van deze groeperingen, want zij zijn allen schadelijk voor de Islâm en de moslims, en zij zijn verenigd in de eigenschap van al-Khurûj (het rebelleren tegen de moslimleiders). En voldoende ter beschrijving van hen is wat authentiek overgeleverd is van de Boodschapper van Allâh (صلى الله عليه وسلم) dat hij zei: "Zij doden de moslims en laten de afgodenaanbidders." En de Boodschapper van Allâh noemde hen: "De slechtste der schepsels." Laat je dus niet misleiden door sommige slogans die van de buitenkant waarheid zijn, want de Khawârij zeiden vroeger tegen 'Alî ibn Abî Tâlib (رضي الله عنه): "Waarlijk, het oordeel behoort slechts aan Allaah toe."² Waarna hij (رضي الله عنه) zei: "Een uitspraak van waarheid waarmee valsheid bereikt wenst te worden." Kijk dus uit voor het nemen van de gedachtengoed van de Khawârij als geloofsleer en voor het toestaan van het rebelleren tegen de regeringsleiders, of zij nu vromen zijn of niet.

Dit heb ik geschreven ter onderwijzing van de onwetende en ter attendering van de onachtzame."

Geschreven door Ash-Shaykh Abû Muhammad 'Abd al-Hamîd al-Hajûrî az-Zu'kurî op de 19e van Shawwaal, 1435 NH.


-------------------------------------------

[1]: Sûrat an-Nisâ', vers 107
[2]: Hiermee verwezen de Khawârij naar het vers in o.a. Sûrat al-'An3âm.

 

Fatwa van Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie voor de mensen van Europa betreft het samenvoegen van magreb en het icha-gebed tijdens de zomerperiode

Geplaatst zondag 20 mei 2012 18:52


Vraag:

 

In de Zomertijd bereikt het icha-gebed tot 00u15 in de middernacht en het fadjr-gebed bereikt  dan ook ongeveer om 4u ’s morgens. En de moslims hier zijn verdeeld in 3 groepen ( omtrent deze zaak):


De eerste groep: 

 

Bidden het Icha-gebed anderhalf uur na het magreb-gebed. En ze nemen als bewijsvoering de overlevering over Dajjaal dat zijn verblijf (op aarde) veertig dagen zal duren….

De tweede groep:

 

Zij voegen de 2 de gebeden samen op het tijdstip van magreb. En deze Fatwa hebben de geleerden van “ de Igwaan Moeflisoen’ in Europa uitgevaardigd en hun voorganger is Abu Khuda. Evenals volgen veel van onze selefiebroeders in Europa deze Fatwa. En tevens heb ik deze uitspraak gehoord tijdens mijn bezoek bij mijn broeders in Birmingham in de maktabah Selefiyah. En zij voegen ook het magreb gebed samen met icha-gebed en dit voor een periode van 3 maanden.

De derde groep:

 

En die zijn in de minderheid, zij verrichten het gebed op hun tijdstip.
Wetend dat er onder de mensen zwakkeren, ouderen, werkenden, vrouwen zijn. Het wordt moeilijk voor hen om het gebed op tijd te bidden.
Vraag: Wat is de juiste opinie in deze zaak?


Antwoord:

 
Zolang ze de tijdstip kennen, dienen ze het gebed te verrichten op haar tijdstip. Zowel als de tijdstip vroeger of later is. Dit is noodzakelijk.

 

Zoals Allah soubhana wa Ta’ala zegt: 
“Wanneer gij het gebed hebt beëindigd, gedenkt dan Allah, staande, zittende en op uw zijde liggende. En, wanneer gij veilig zijt, houdt het gebed, voorwaar, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd” ( soerat An-Nisa 103)

 
En zoals ons profeet sallalahou ‘alajhi wasallam zei:

"Als het gebed aanbreekt, laat een van jullie het oproep tot het gebed doen. En laat de oudste van jullie het gebed voeren” overgeleverd door Malik Ibn Huwayrith – Moge Allaah tevreden met hem zijn” ( Boechari & Moslim)

 
En de bewijsvoering van de overlevering over Dajjal kan men niet gebruiken in deze zaak. Dit is enkel wanneer er geen verschil is tussen dag en nacht. Maar zolang je het verschil ziet, dient de verplichte gebeden op haar tijdstippen te verrichten. Zelfs als de gebeden kort op elkaar volgen, dient dit op haar tijdstip gebeden te worden.

 
Wa Billaahi Tawfeek

 

Datum: 21 april 2011

 

Bron: http://www.sh-yahia.net/show_fatawa_1305.html