Nederlands | العربية
zaterdag 21 april 2018 السبت 05 شعبان 1439

Wat is de regelgeving omtrent het gebed (verrichten) in een moskee waar een graf (aanwezig) is? Imaam 'Abdel 'Aziez bin Baaz

Geplaatst maandag 08 februari 2016 00:00


Imaam 'Abdel 'Aziez bin Baaz رحمه الله

Wat is de regelgeving omtrent het gebed (verrichten) in een moskee waar een graf (aanwezig) is. En waarom bevindt dan de graf van de boodschapper صلى الله عليه وسلم zich in zijn moskee?
Het gebed in een moskee waar een graf aanwezig is niet gepast en niet toegestaan. Het is niet toegestaan (om iemand) te begraven in moskeeën. Deze handeling behoort tot de daden van de joden en christenen. En de Boodschapper صلى الله عليه وسلم heeft hun vervloek vanwege deze handeling en zegt:
"Moge Allaah de joden en de christenen vervloeken, ze hebben de graven van hun profeten als gebedsplaatsen gemaakt. "{Saheeh Boukhari}


Het is een verplichting voor ahlu islaam (moslims) dat ze gewaarschuwd zijn om hun te imiteren en dat zij hun graven buiten de moskeeën houden op een specifieke begraafplaats

En wat betreft de moskee is het niet toegestaan om daar (iemand) te begraven. Men dient niet te bidden in een moskee waar er graven aanwezig zijn. Want de aanwezigheid van graven in de moskee leidt naar Shirk1 en leidt naar het aanroepen en toevlucht zoeken van iets anders dan Allaah ta'ala. Het is niet toegestaan voor de moslims (iemand) te begraven in de moskee, maar het is voor de moslims een verplichting om hun doden buiten de moskee te begraven op een specifieke begraafplaats, zoals de Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ heeft gedaan. Hij صلى الله عليه وسلم begroef ( De Metgezellen ) in Al-Baqie'2 en de martelaren op de plek waar ze zijn gesneuveld (veldslag) Al-Ouhoud.

En wat betreft zijn graf صلى الله عليه وسلم . Het bevindt zich in zijn huis en niet in de moskee. De metgezellen hebben hem in het huis van 'Aisha رضي الله عنها begraven uit angst dat indien ze hem in al-baqie' zouden begraven dat (de mensen) in hem zouden overdrijven


Ze begroeven hem in zijn huis uit angst dat er overdrijving zal plaats vinden en dat zijn graf genomen zal word als een gebedsplaats. Dus hij صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ werd begraven in zijn huis. En toen de uitbreiding van de moskee plaatsvond, is de huis eraan toegevoegd.


Toen Walied bin 'Abdul-Malik , de leider der gelovigen in de eerste eeuw na de emigratie, de moskee heeft uitgebreid en de kamer van de profeet صلى الله عليه وسلم en ook de kamer van 'Aaisha رضي الله عنها in de moskee heeft toegevoegd, hebben de geleerden van zijn tijd hem geadviseerd om het niet te verrichten. Maar hij zag daar geen schade in voor de toevoeging omdat hij صلى الله عليه وسلم in zijn huis werd begraven en de uitbreiding (van de moskee) noodzakelijk was

En hij heeft een fout begaan voor deze daad. Moge Allaah ons, hem en alle moslims vergeven.

In ieder geval, werd hij صلى الله عليه وسلم begraven in zijn huis en niet in de moskee. De huis werd eraan toegevoegd.

Hij bevindt zich nu in zijn huis en niet in de moskee. En het is niet toegestaan om het als bewijs te gebruiken en te zeggen dat hij begraven is in de moskee.

Het graf van de profeet صلى الله عليه وسلم bevindt zich in zijn huis, maar de kamers werden aan de moskee toegevoegd omwille van de uitbreiding (van de moskee). Dus het is een verplichting voor de moslims dat ze gewaarschuwd zijn omtrent de graven in de moskee.

Ze dienen de bevel van de boodschapper صلى الله عليه وسلم in acht te nemen omtrent dit.

Hij صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:


"Moge Allaah de joden en de christenen vervloeken, ze hebben de graven van hun profeten als gebedsplaatsen gemaakt." {Saheeh Boukhari}

Er mag niet begraven worden in de moskeeën. De begraafplaatsen behoren buiten de moskeeën te zijn. De moskeeën is een plek voor het gebed, voor aanbiddingen, voor het reciteren (van de Quraan) . Er dienen dus daar geen graven aanwezig te zijn.

bron:http://www.binbaz.org.sa/node/10221