Nederlands | العربية
zaterdag 21 april 2018 السبت 05 شعبان 1439

Doelstellingen

Bismillahi-rahmani- rahiem wa salatoe wa salamoe ‘ala nabiyyina Moehammad wa ‘ala alihi wa sahbihi adjma’ien.

Wa ba’d

Beste broeder en zuster,

Zoals je weet is de Da’wah binnen het Antwerpse en omstreken niet zo sterk. Dit is vooral te wijten aan het feit dat er geen thuisbasis is van waaruit de uitnodiging naar Kitaab en Soennah kan worden georganiseerd en gestructureerd. Daarom is men op het idee gekomen om een markaz te openen. (En dit na een nasieha die we hebben gevraagd aan Shaykh Abdelhamied Alhajoeri hafidahoeLlaah)

Zo ook moet je weten beste broeder dat het een verplichting is voor ons om naar deze geloof te uitnodigen naargelang ons vermogen en gunsten die Allaah Ezza Wadjal ons heeft voorzien.

Zoals Allaah zegt in de Qoraan in soerat Aali Imraan ayah 110:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ


110. ”Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allaah. En, indien de mensen van het Boek hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.”

En de bijdrage die men geeft aan deze uitnodiging is om een markaz te openen dat terugkeert en in contact met geleerden of sterke studenten van kennis!

De doelstelling bestaat eruit om da’wah te voeren volgens kitaab en soenna, en dit volgens het begrip van de salafoes-saalih en het terugkeren naar de gekende geleerden.

Belangrijk hierbij is dat het woord wordt gelaten aan de ‘oelama en de mashaayikh die het vaandel van Ahloes-soenna Wal Djama’a dragen.

Één van de voornaamste activiteiten is dan ook het volgen van wekelijkse lessen via telelink bij de mashaayikh zoals o.a. Shaykh Abdelhamied Alhajoeri (een leraar en student in Damaaj). En incha Allaah zal in de toekomst ook contact worden gemaakt met andere mashaayikh.