Nederlands | العربية
donderdag 26 april 2018 الخميس 10 شعبان 1439
Audio
OnderwerpLezingen
ShaykhShaykh Zaaid Al Wassaabi
TitelAdvies aan diegene die beproefd is met sihr ( tovenarij), mass ( bezetenheid) en ‘Ayn ( Boze Oog)
Datumvrijdag 28 april 2017
Commentaar

Kort samengevat:

Men dient geduld te hebben met deze beproeving.

Allaah Azza wadjel zegt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

“ O, gij die gelooft, blijft geduldig en spoort anderen aan volhardend te zijn en blijft op uw hoede en vreest Allah, opdat gij zult slagen.”

(Soerat Al Imraan vers 200)

En men moet weten dat men een grote beloning krijgt door deze beproeving.

Beproevingen maken de zondes teniet.

Zoals de hadieth dat terug te vinden is in de soennan.

Op gezag van Aboe Hoerayrah radiaLlaahou ‘anhou dat de profeet sallaLlaahou alajhi wasallam zei:

“De beproeving (van Allaah) blijft met de gelovige. In zichzelf, in zijn kind en in zijn bezit totdat hij Allaah ontmoet en geen zonde heeft.”

En de profeet sallaLlaahou alajhi wasallam zei:

"Een gelovige lijdt niet aan ziekten, vermoeidheid, moeilijkheden of verdriet dat hem angstig maakt, of van een doorn die in zijn huid prikt, zonder dat Allaah hem zijn slechte daden ervoor vergeeft." ( Boekhaarie en Moeslim)

Ibn Abbaas radiaLlaahou ‘anhou zei tegen ‘Ataa Bin Abie Rabah: “ Zal ik jou een vrouw van de mensen van het paradijs laten zien?" Hij zei: "Jazeker." Ibn ‘Abbaas zei: "Deze zwarte vrouw kwam naar de Profeet sallaLlaahou alajhi wasallam en zei: "Ik lijd aan epileptische aanvallen (die veroorzaakt worden door djinn) en mijn lichaam raakt ontbloot. Roep Allaah voor mij aan om mij te genezen!" De Profeet sallaLlaahou alajhi wasallam zei tegen haar: "Als je wilt, wees geduldig en jij zult het paradijs betreden; en anders roep ik Allaah aan om jou te genezen." Zij zei: "Ik zal geduldig blijven, maar ik raak ontbloot. Roep Allaah aan dat ik niet ontbloot wordt." Hierop riep hij sallaLlaahou alajhi wasallam Allaah voor haar aan. (Boekhaarie en Moeslim)

De profeet sallaLlaahou alajhi wasallam gaf hij haar de blijde tijding dat ze het paradijs zal binnentreden. Door deze ziekte die ze heeft.

Men dient geduldig te zijn als men beproefd wordt met deze ziekte of andere. En men dient te weten dat hij/zij een grote beloning hierin verkrijgt.

En deze beproeving behoort tot de zaken die de zonden tenietdoet.

En de mens heeft nood aan zaken die zijn zonden tenietdoet.

En het kan geen kwaad indien hij zichzelf laat behandelen.

Door roeqyah te verrichten dat overeenkomt met de Qoraan en de Soennah

- het reciteren van soerat Al-Faatiha

- het reciteren van soerat An-Naas en Soerat Al-Falaq

- het reciteren van soerat Al-Ikhlaas

- Ayat Ak-Koersie reciteren

En zoals men weet werd ook de profeet sallaLlaahou alajhi wasallam beproefd met sihr.

En Djibriel alajhi salaam verrichtte roeqyah voor hem:

“Bismillaahi oerqieka min koelli shay-in yoe'dzieka, min sharri koelli nafsin aw ‘ayni h'aasid Allaahoe yashfiek, bismillaahi oerqiek”

“In de naam van Allaah verricht ik roeqyah voor jou, tegen alles dat jou schaadt, tegen het kwaad van elke ziel of jaloers oog, moge Allaah jou genezen, in de naam van Allaah verricht ik roeqyah voor jou."

Ook de volgende smeekbede kan men zeggen

Allahoema rabba an-nasi! Adhibi albasa whasfihi anta shafi la shifaae illa shifaaoeka shifaaen la yoeghadiroe sakama".

"O Allaah, de Rabb van de mensen! Verwijder de moeilijkheid en genees hem, want U bent de Genezer. Geen genezing is van enig nut behalve de Uwe, genezing die geen ziekte zal achterlaten".

En vele smeekbede dat men kan terugvinden in de Qoraan en de Soennah.

Indien men geneest: AlhamdoeliLlaah. Zoniet: AlhamdoeliLlaah.

DownloadDownload